تقویم و مناسبت ها
ساعت
بانک اطلاعات بانوان استان قم

1 خانم معصومه ظهيري - مشاور استاندار و مديركل دفتر امور بانوان و خانواده  - شماره تماس31620263
2 خانم اقدس نجاتي - كارشناس امور بانوان  شماره تماس 31620319
3 خانم زينب رضواني - كارشناس امور بانوان - شماره تماس 31620257
4 خانم ليلا كريمي - كارشناس امور بانوان - شماره تماس31620320

کلیه حقوق مادی و معنوی، متعلق به استانداری قم میباشد